Negativan uticaj pandemije koronavirusa za stomatološku djelatnost

Među djelatnostima koje je najviše pogodila pandemija Covid-19 je i stomatološka, koja je tokom 2020. godine mjerama nadležnih procijenjena kao visokorizična.

“Nažalost, posljedice nerada, odnosno zabrane obavljanja djelatnosti u jednom periodu tokom godine, osjetili su i osjetit će naši pacijenti”, ukazala je dr. Amila Beganović-Članjak, vlasnica zeničke privatne stomatološke ordinacije.

“Čak dva i po mjeseca nismo mogli raditi nikako”, podsjeća, dr. Beganović-Članjak, dodajući da se radilo o mjerama na koje se nije moglo uticati.

“U državnom sektoru je radila ova djelatnost, a nama je bila zabranjena i to je svojevrsna diskriminacija. Iako se u stomatološkim ordinacijama inače i bez korone radi u uslovima stroge dezinfekcije, osjetan je pad usluga, jer su se ljudi jednostavno uplašili zatvorenog prostora”, kaže naša sagovornica.

Što se tiče pomoći i poticaja nadležnih iz vlasti, ona je do sada bila nedovoljna i zakašnjela.

“Privatni stomatološki sektor je dobio subvencije za doprinose, koji ni izbliza ne mogu pokriti stvarne iznose, a pored toga tek su prije mjesec dana otpočele uplate.” (Š. B.)