NSSRZUZ OO JU KB ZENICA: Kolektivni ugovor o povećanju satnica zdravstvenim radnicima nije potpisan duže od godinu dana

Iz Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ogranak Kantonalna bolnica Zenica reagiraju na objave u medijima o navodno postignutom sporazumu vezano za Kolektivni ugovor. Ovaj ugovor nemaju potpisan već duže od godinu dana, već se dogovorom odlučilo da se poveća satnica zdravstvenim radnicima, što je učinjeno, ali na diskriminatorski način, tvrde u Sindikatu.

Novi kolektivni ugovor je trebalo da bude potpisan u proljeće prošle godine, ali su pregovori nastavljeni zbog neprihvatanja neljakrskog kadra ranijeg sporazuma. Pandemija je, kažu u  Nezavisnom strukovnom sindikatu radnika zaposlenih u zdravstvu ogranak Kantonalna bolnica, bila odličan alibi da se ti pregovori odgode. Ipak, kažu, u medijima je objavljeno da je postignut sporazum nadležnog ministarstva i ovog sindikata.

„Kolektivni ugovor nije potpisan i smatramo da je to sada „na dugom štapu” do januara, a i tada sumnjamo da će biti potpisan s obzirom na sveukupnu situaciju u zdravstvu i u KBZ i na ekonomske uslove”, kazao nam je Jug Poljac predsjednik Nadzornog odbora Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu OO Kantonalna bolnica Zenica.

Ranije su tokom ove godine postignuti dogovori s upravom Kantonalne bolnice o povećanju satnice mimo Kolektivnog ugovora. Iz uprave također očekuju, tvrde u Sindikatu zdravstvenih radnika zeničke bolnice, da Zavod zdravstvenog osiguranja obezbijedi dodatna sredstva kako bi i neljekarskom kadru povećali satnicu na 2,60. Kažu Kantonalna bolnica je nosilac sekundarne i tercijarnne zdravstvene zaštite u kantonu inače, a posebno u vrijeme pandemije.

„Naši uposlenici nose gro posla vezano i za pandemiju i za druge teške slučajeve koji pristižu. Shodno tome medicinske sestre i tehničari i drugi uposlenici KBZ koji su na prvoj liniji fronta očekivali su u najmanju ruku da će dobiti satisfakciju, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora i stanicu od 2,60”, izričit je Poljac.

Naime ranije je došlo do povećanja satnice za neljakrski kadar sa 2,35 na 2,45. Obračunom oktobarskih plaća radnicima u zdravstvu je satnica ostala ista, a ljekarima, koji ih, podržavaju, 2,30. Prema Zakonu o radu član 8. stav tri diskriminirajućim se smatra obračun različitih satnica za uposlenike istog preduzeća ili ustanove, navodi predsjednik Sindikata Fahrudin Heco, pozivajući nadležne da to isprave.

„Zbog ovakve situacije je moguće da dođe do razdora među uposlenicima Kantonalne bolnice Zenica, iako, moram to istaći, ljekari naše ustanove i članovi Sindikata doktora medicine KBZ daju nam punu podršku u ovim našim stavovima. I oni se slažu da je to diskriminatorska odredba i mi ćemo, sigurno, učiniti sve što nam zakon dozvoljava da to ispravimo. Ono zadnje što bismo željeli je da dođe do tužbi radnika prema bolnici, jer ta ustanova je naša kuća i ne želimo praviti veliku štetu, kao što ne želimo ni da se oštete članovi Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ogranak Kantonalna bolnica. Pozivam Ministarstvo zdravstva ZDK i kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja da isprave učinjenu nam pogrešku”, riječi su predsjednika Hece.

Inače s ovim povećanjem, odnosno usklađivanjem satnice medicinska sestra u bolnici bi na startnu plaću imala još 58 konvertibilnih maraka. (Alma Huskić)