Sevdah TV, muzički kanal za sevdalinke gledajte online!

Sevdalinke su izvorna muzika Bosne i Hercegovine, koju njeguje duga i bogata tradicija. Danas su sevdalinke nešto manje popularne kod mlađih naraštaja, no sevdah kao muzički pravac i dalje živi u starijim generacijama.

Kako bi mlađoj populaciji približili izvornu bosansku pjesmu, nastao je Sevdah TV, koji je danas najgledaniji muzički kanal u Bosni i Hercegovini za tradicionalnu narodnu pjesmu sevdalinku. Da bi sevdalinke bile još dostupnije, Sevdah TV odsada možete gledati online na stranici sevdah.tv.

Sevdalinke su najpopularnije u BiH, no njihova ljepota je prepoznata i u nekim drugim zemljama jugoistočne Europe, poput: Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Iako nije sa sigurnošću utvrđeno vrijeme nastanka ovog muzičkog pravca, smatra se da je nastala nakon osvajanja srednjovjekovne Bosne od strane Osmanskog carstva. Zbog sve zatvorenijih gradova i razdvajanja muškaraca i žena, čežnja za ljubavi je uvjetovala razvoj ljubavnih pjesama – sevdalinki.

Prvi autori sevdalinki nisu poznati, jer je ona nastala kao tradicionalna narodna pjesma i prenosila se je s koljena na koljeno, sve do momenta kada je postala usavršeni muzički pravac i formirala svoj sadašnji oblik. Jednostavno ju je prepoznati po laganom tempu uz malo melodije i vrlo složenih riječi. Posebno je lako prepoznati ju prema snažno nabijenim osjećajima i ljubavnoj tematici.

Najpoznatiji izvođači sevdalinke su:
– Nedžad Salković
– Safet Isović
– Meho Puzić
– Omer Pobrić
– Himzo Polovina
– Zaim Imamović

A od ženskih izvođačica koje preferiraju sevdah to su:
– Nada Mamula
– Hanka Paldum
– Silvana Armenulić
– Beba Selimović
– Zehra Deović

Sevdah je danas veoma slabo popularan kod mlađih naraštaja, bez obzira na to da starije generacija i dalje vole uživati u ljepotama sevdalinke. Sevdah TV nastoji omogućiti svim naraštajima da jednostavno slušaju i uživaju u ljepotama tradicionalne bosanske pjesme, a uz kreiranje video spotova za starije pjesme njihova popularnost se povećava.