8. septembar – Međunarodni dan pismenosti: Poučavanje i značaj pismenosti u vrijeme pandemije COVID-19

FOTO: Web

Već 54 godine svakog 8. septembra obilježava se Međunarodni dan pismenosti, a cilj je istaći važnost pojedinca, zajednice i društva o ovoj temi. Ideja o obilježavanju ovog dana, nastala septembra 1965. godine u Teheranu, na Svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja o temi iskorjenjavanja nepismenosti, odmah je prihvaćena, te UNESCO već od  sljedeće 1966. godine, 8. septembar obilježava kao Međunarodni dan pismenosti.

„Ove godine Međunarodni dan pismenosti fokusiran  je na poučavanje i značaj pismenosti u vrijeme opasnosti od zaraze virusom COVID-19, s naglaskom na ulogu nastavnika i načinu opismenjavanja, odnosno, opismenjavanju u perspektivi cjeloživotnog učenja sa posebnim akcentom na mlade i odrasle. Ovogodišnje obilježavanje će se iskoristiti kao prilika za analizu uloge samih prosvjetnih radnika kao i formulisanje efikasnijih politika sistema upravljanja i mjera koje mogu pomoći nastavnicima pri realizaciji nastavnog programa”, rekao je za RTV Zenica, Adnan Husić, pomoćnik ministrice Civilnih poslova BiH za Sektor obrazovanja.

„Prema podacima Agencije za statistiku iz 2013. godine, odnosno prema podacima prikupljenim prilikom popisa stanovništva iz 2013. godine, u BiH je bilo skoro 90.000 nepismenih, tj. oko 2,82%.
32,63% stanovništva, prema tom popisu bilo je kompjuterski nepismeno, pri čemu se misli na starije već od deset godina. Oko 48,39% Bosanaca i Hercegovaca nije znalo koristiti internet i elektronsku poštu. U eri moderne tehnologije i interneta ovo su važni podaci koji pokazuju koliko je bitno i potrebno raditi na sveopćem opismenjavanju. Ministarstvo civilnih poslova BiH, zajedno sa Evropskom trening fondacijom je još prije pandemije virusa Covid-19, počelo aktivnosti promocije digitalnih vještina, a jedan od načina učenja i usavršavanja, i u ovom domenu,  je ulaganje napora da se to postigne kroz obrazovni sistem. Svaka kriza je, ipak, prilika za unapređenje određenih segmenata, a krizna situacija kojoj smo mi posljednjih mjeseci izloženi, na određeni način nas je navela da u segmentu obrazovanja, kao najbolje rješenje, odaberemo realizaciju nastave na online način, što je ujedno svima omogućilo dostizanje većeg nivoa znanja i digitalne kompetencije. Nastavnici  i  učenici  su u prilici unaprijediti svoje vještine upotrebe internet aplikacija, a bitno je i da u tom procesu aktivno učestvuju i roditelji koji učenicima nižih razreda pomažu pri izvođenju online nastave u kući.“ kaže Husić.

UNESCO će danas organizovati online konferenciju na kojoj će pokrenuti globalnu raspravu o podučavanju  i opismenjavanju mladih i odraslih u vrijeme nakon krizne zdravstvene situacije izazvane virusom COVID-19.

 

Zijada Ramić