Reakcija predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica

Nakon što smo u ponedjeljak, 06.07.2020. godine na našem portalu prenijeli informaciju pod naslovom “Na Gradsko vijeće čeka 28 projekata iz oblasti vodoprivrede vrijednih 2,7 miliona KM”, objavljenu na zvaničnoj web stranici Grada Zenica Zenica.ba, predsjedavajuća Gradskog vijeća Dijana Bešić reagovala je demantijem kojeg prenosimo u cijelosti.

“Radi istinitog informisanja građana napominjem sljedeće:

-Tačku dnevnog reda „Prijedlog plana ulaganja u oblast vodoprivrede na podrčju Grada Zenica za 2020. godinu“  je Radno predsjedništvo Gradskog vijeća Zenica uvrstilo pod rednim brojem 10. za 49. sjednicu Gradskog vijeća zakazanu za 04.06.2020. godine. Radno predsjedništvo je sve tačke (osim regulacionih planova) koje su dostavljene od strane Gradske uprave uvrstilo u dnevne redove 49. i 50. Sjednice. Prema tome, nismo upoznati niti smo dobili još desetine tačaka dnevnog reda koje se navode u vašem tekstu.

-Na 49. Sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 04.06.2020. godine, gradonačelnik je vrijeđao vijećnicu Eminu Tufekčić, čemu su svjedočili svi prisutni kao i gledaoci ispred malih ekrana, pa su zbog toga vijećnici iz kluba SDA napustili sjednicu.  Ubrzo je još nekoliko vijećnika napustilo sjednicu pa je Predsjedavajuća prekinula sjednicu zbog nepostojanja kvoruma za odlučivanje.

Svojim beskonačnim diskusijama  na svakoj sjednici, pa tako i ovoj, gradonačelnik koji po Poslovniku Gradskog vijeća nema pravo diskutovati više od jednom u trajanju od 5 minuta za svaku tačku dnevnog reda, čini Vijeće neefikasnim, sjednice traju puno duže nego što je to potrebno, a u konačnici je vrijeđanjem vijećnice Emine Tufekčić doveo do toga da vijećnici SDA napuste sjednicu i time je Vijeću onemogućio da se izjašnjava o navedenoj tački dnevnog reda.

Iz gore napisanog je jasno da gradonačelnik blokira projekte iz oblasti vodoprivrede, a ne Gradsko vijeće.

-Nastavak 49. Sjednice Gradskog vijeća je zakazan za 11.06.2020. godine, ali nažalost ni tada nije došao dovoljan broj vijećnika, a bez kvoruma od 16 vijećnika, Vijeće ne može raditi, pa je Predsjedavajuća iz tog razloga ponovo morala prekinuti sjednicu.

– Gradonačelnik je upoznat sa činjenicom da je Radno predsjedništvo zakazalo sastanak za 07.07.2020. godine. Upoznat je i da će se na tom sastanku odlučiti o nastavku 49, kao i održavanju 50. sjednice Gradskog vijeća, tako da je ovo još jedan u nizu medijskih istupa Fuada Kasumovića kojim obmanjuje javnost, kao što je to pokušao uraditi 30.06.2020. godine i za kašnjenja i greške „svoje“ administracije optužiti Predsjedavajuću Gradskog vijeća.

-Svoju brigu za Grad Zenicu Fuad Kasumović je trebao iskazati dostavljenim Programom mjera  za unapređenje  privrede na području Grada Zenica, jer svi znamo koliko je privreda pogođena pandemijom korona virusa, kao i prijedlogom rebalansa budžeta za 2020. godinu koji građani Zenice od njega već odavno očekuju”.

Diana Bešić, predsjedavajuća Gradskog vijeća