U junu na evidenciji Biroa rada 19.072 nezaposlene osobe na području Zenice

„Na kraju prošlog mjeseca na evidenciji Biroa rada na prostoru Grada Zenice bile su 19.072 nezaposlene osobe, što je u odnosu na maj blago povećanje od 1,3 posto, a najvećim dijelom uslovljeno je prijavljivanjem srednjoškolaca po završetku školske godine“, pojašnjava Saudin Burić, šef zeničkog Biroa rada, napominjući srednjoškolcima da ukoliko žele zadržati pravo na zdravstveno osiguranje,  moraju se na evidenciju Biroa prijaviti u roku od 90 dana od završetka nakon školske godine.

„Inače već krajem maja i početkom juna imali smo stabilizaciju broja nezaposlenih, u odnosu na period pojave korona virusa na našem prostoru“, ističe Burić.

U strukturi nezaposlenih tokom juna najviše je bilo visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika i to 36,37 posto, a potom slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 26,78 posto, te NK radnici 26,03 posto, dok je među nezaposlenima na prostoru Grada Zenice najmanje onih sa visokom i višom stručnom spremom, njih 7,2 posto. Gledano prema spolnoj strukturi blizu 60 posto žena čini ukupan broj nezaposlenih na teritoriji Grada Zenice.

„Što se tiče potražnje za kadrovima tokom juna smo imali 103 zahtjeva za zapošljavaljanje i tražili su se razni profili, a prednjače oni potrebni u metalnoj industriji“, navodi Saudin Burić, šef zeničkog Biroa rada.(V.J.)