Demant predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica, Diana Bešić, uputila je demant na objavu koju smo prenijeli sa službene stranice Grada Zenica, Zenica.ba, u kojoj se navodi da zbog opstrukcija predsjedavajuće Gradskog vijeća kasni realizacija Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Demant prenosimo u cijelosti.

“Na službenoj stranici Grada Zenica objavljena je neistinita informacija, potvrđena od strane Fuada Kasumovića, da je Predsjedavajuća opstruirala potpisivanje Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini.

Svi akti koji se dostave Predsjedavajućoj su uvijek i na vrijeme potpisani, a ovaj dokument iz Gradske uprave nije bio pripremljen do danas, 30.06.2020. godine. Zbog čega navedeni akt nije blagovremeno urađen, to treba provjeriti rukovodilac organa uprave te po potrebi poduzeti odgovarajuće mjere.

Poljoprivredni proizvođači su se juče uvjerili u direktnom razgovoru sa Predsjedavajućom da su ih obmanjivali 20ak dana pokušavajući da za kašnjenje optuže Predsjedavajuću. Nakon moje intervencije juče 29.06.2020. godine, Program mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini je završen za jedan dan, odnosno pozvana sam da ga preuzmem danas, 30.06.2020. godine, kako bih ga pregledala i potpisala. Zahvaljujući razumnim poljoprivrednim proizvođačima koji su mi se direktno obratili,  niko od poljoprivrednih proizvođača neće biti oštećen.

Srećom, sve manje ljudi vjeruje u neistine i politikanstvo od strane Fuada Kasumovića i njemu bliskih saradnika, a ja koristim ovu priliku da pozovem sve građane kojima mogu pomoći da mi se lično obrate kako bih mogla na vrijeme reagovati”.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica                   Zenica, 30.06.2020. godine

Diana Bešić