Održana izvještajna sjednica Skupštine Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK

Izvještajna sjednica Skupštine Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, održana je danas u Zenici.

Ovom prilikom istaknuto je da su se i sa aktuelnom krizom osobe sa invaliditetom morale nositi same, bez ikakve podrške službi i institucija, nadležnih za ostvarenje prava ove kategorije građana Bosne i Hercegovine.

„U vrijeme pandemije koronavirusa, osobe sa invaliditetom su zaboravljene. Mjere na sprečavanju širenja virusa višestruko su otežale kretanje hiljadama invalida, ali je asistencija sistema potpuno izostala“, istakao je danas predsjednik Skupštine Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, Harun Aliefendić.

Harun Aliefendić

Neposredno pred proglašenje pandemije, ova se koalicija, koja broji skoro 20 udruženja i organizacija, uspjela izboriti za šira prava na korištenje ortopedskih pomagala. U uslovima pandemije, mnoge ortopedske radnje, povećavale su cijene pomagala i zdravstvenim osiguranicima ustupale su manje kvalitetne proizvode. Koalicija se nada da, usvajanjem novog akcionog plana unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, koji bi se uskoro trebao naći pred kantonalnom Vladom, ovakvo kršenje zakonskih rješenja neće biti moguće.

„Lokalni nivoi su ti koji najviše trebaju voditi računa o osobama sa invaliditetom. Kroz novi akcioni plan, koji ćemo spustili na lokalne nivoe, potenciraćemo da svaka resorna služba u svakom trenutku ima osobu koja će koordinirati saradnju sa Koalicijom, a ne da ih mi podsjećamo na njihove obaveze“, kaže Aliefendić.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona održala je danas svoju redovnu, izvještajnu sjednicu Skupštine, na kojoj su razmatrani izvještaji o radu i donesen plan aktivnosti za ovu godinu. (Sanja Stević)