ZEDA: Javni oglas za prijem 50 osoba na stručno osposobljavanje

Treću godinu zaredom Zenička razvojna agencija „ZEDA“ uz saglasnost Grada Zenica raspisala je Javni oglas za prijem 50 lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji traje do 20. juna 2020. godine.

Kandidati koji ispune uslove Javnog oglasa će obavljati poslove stručnog osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za VSS, i u trajanju od 6 mjeseci za SSS.

„Prema oglasu koji je objavljen u petak vrši se prijem 40 izvršilaca sa VSS i 10 izvršilaca sa SSS. U konkursu je navedeno mjesto rada Grad Zenica iz razloga što će  jedan dio kandidata biti raspoređen u različita javna preduzeća i javne institucije, te jedan dio u Gradskoj upravi kao i u ZEDI“ kazao je Senad Pašalić, direktor Agencije „Zeda“.

Lica koja se prijavljuju na stručno osposobljavanje moraju ispunjavati uslove koji su propisani Zakonom o radu. Informaciju o potrebnim dokumentima zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničim stranicama Zede i Grada Zenica.

„Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove koji podrazumijevaju za VSS dokaz o završenom prvom ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova, za SSS dokaz o završenoj srednjoj školi, kao i da kandidat nema određen volonterski ili pripravnički, te da se nije stručno osposobljavao“ dodao je Pašalić.

Nakon pregleda dokumenata, sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove bit će obavljen usmeni intervju od strane Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Sve tražene dokumente sa dokazima u zatvorenoj koverti treba dostaviti poštom preporučeno na adresu ZEDE najkasnije do 20. juna 2020. godine. (I.N.)