Agencija za javne nabavke podnijela pet krivičnih prijava u posljednjih mjesec dana

U namjeri preventivnog djelovanja na spriječavanju mogućeg kršenja Zakona o javnim nabavkama, a s obzirom da se prema  mišljenju javnosti radi o jednoj od trenutno najvažnijih nabavki, Agencija za javne nabavke BiH je pokrenula jos jedan monitoring (praćenje postupka javne nabavke) povezan  sa nabavom respiratora.

Naime, juče su u medijima izašle informacije o firmama koja ce vršiti instalaciju i održavanje respiratora, na šta smo odmah reagirali s dopisom (koji vam dostavljamo u prilogu), sa traženjem detaljnog pojašnjenja o proceduri nabavke koja je izvršena za usluge održavanja respiratora. Također obratili smo se i firmama koje se spominju kao izvrsitelji usluge održavanja i instaliranja da dostave informacije o pomenutom nabavci.

Dalje, navodimo da Agencija kontinuirano radi na praćenju postupaka javnih nabavki, a u uslovima pandemije koronavirusa i pojačano praćenje postupaka, posebice pregovaračkih postupaka bez objave obaviještenja na temelju hitnosti. Naglašavamo da je pregledano preko 300 postupaka putem monitoringa i podneseno pet krivičnih prijava samo u zadnjih 30 dana.

Još jednom pozivamo sve koji saznaju ili imaju informaciju o potencijalnim opisanim zloupotrebama u javnim nabavkama da iste prijave Agenciji za javne nabavke BiH na e-mail: kontakt@javnenabavke.gov.ba jer takve prijave mogu biti podnesene i anonimno bez otkrivanja identiteta prijavitelja.

Sve potencijalne zloupotrebe i kršenja Zakona o javnim nabavkama će biti detaljno pregledane i ako se utvrdi da je riječ o kršenju Zakona, protiv odgovornih osoba će biti podnesene krivične i prekršajne prijave.  Radi blagovremenog i objektivnog informiranja javnosti, dostavljamo vam ovo saopštenje na objavu, navode iz Agencije.