Medicinski fakultet u Zenici nabavio plastin za obuku studenata

Univerzitet u Zenici i u doba pandemije izazvane COVID-19 virusom nastavlja sa aktivnostima na poboljšanju kvaliteta nastave. Tako je proteklih dana na Medicinski fakultet pristigla vrijedna oprema za laboratorij anatomije.

Naime, radi se tome da je izvršena nabavka plastina. Plastin ustvari jeste plastificirano netoksično tijelo koje će poslužiti studentima medicine za izučavanje anatomije ljudskog tijela.

 

„Zahvaljujući Vladi ZDK, a posebno Ministarstvu zdravstva ZDK i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, te Rektoru i Upravnom odboru Univerziteta u Zenici uspjeli smo da nabavimo plastin za potrebe našeg fakulteta. Ovo je izuzetno učilo koje će pomoći našim studentima da uđu u srž i sve tajne anatmoije ljudskog tijela. Mi se nadamo da će ovaj preparat koristiti narednih 15-20 generacija studenata“, kazao je prof.dr.sc. Harun Hodžić, dekan Medicinskog fakulteta.

Prof.dr.sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici zahvalio se za izuzetnu podršku u nabavci plastina koji će uvelikome poboljšati kvalitet nastave na Medicisnkom fakultetu.