Zasađeno 400 sadnica oraha i crnog bora u MZ Mošćanica

U okviru proljetne akcije, na području mjesne zajednice Mošćanica izvršena je sadnja stotinu sadnica oraha i 300 sadnica crnog bora.

Sadnju su inicirali i realizovali mladi Kulturno umjetničkog društva „Mošćanica“, poštujući pri tome upute Kriznog štaba Grada Zenica vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, kao i upute struke po pitanju odabira sadnica uz posebni osvrt na kvalitet i vrstu sadnica, te lokaciju sadnje.

„Prilikom otvaranja asfaltiranog puta, u razgovoru predstavnika Savjeta mjesne zajednice sa gradonačelnikom Fuad Kasumovićem došli smo na ideju da realizujemo ovakav projekat. Zahvalio bih se i Kulturno umjetničkom društvu jer da nije bilo njih mi sigurno ne bismo ovo mogli ovako realizovati“, kaže Edin Porča predsjednik mjesne zajednice Mošćanica.

Edin Porča

Vrijednost sadnica iznosila je 500 KM bez PDV-a, a finansiranje je vršeno iz sredstava „ekorente“ sa računa Regionalna deponija „Mošćanica“ Zenica. (Nedžad Glibo)