U MZ Mošćanica izvršena sadnja 400 sadnica oraha i crnog bora

U okviru akcije proljetnje sadnje na području mjesne zajednice Mošćanica izvršena je sadnja stotinu sadnica oraha i 300 sadnica crnog bora.

Sadnju su inicirali i realizovali mladi KUD „Mošćanica“, poštujući pri tome upute Kriznog štaba Grada Zenica vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, kao i upute struke po pitanju odabira sadnica uz posebni osvrt na kvalitet i vrstu sadnica, te lokaciju sadnje.

Vrijednost sadnica iznosila je 500 KM bez PDV-a, a finansiranje je vršeno iz sredstava „ekorente“ sa računa PD Regionalna deponija „Mošćanica“ d.o.o. Zenica.

Održavanje i briga o posađenim sadnicama povjereni su aktivistima KUD „Mošćanica“, a stručnu podršku obezbjedila je Gradska uprava. Adekvatnom i redovnom brigom o sadnicama za očekivati je pozitivne ekološke, sanitarne i higijenske efekte u budućnosti, kao i dodatnu korist od sadnica oraha.

Na ovaj način od strane Gradske uprave data je podrška planskom oplemenjivanju zelenih površina.