Kompanija Almy donirala 11.200 komada jednokratnih zaštitnih maski

Uprava kompanije Almy d.o.o. Zenica donijela je odluku o doniranju 11.200 komada jednokratnih zaštitnih maski slijedećim subjektima i to:

  1. JU „Kantonalna bolnica Zenica“ – 5.000 kom
  2. MUP ZE-DO Kantona – 3.000 kom
  3. MUP Kantona Sarajevo – 2.000 kom
  4. Crveni križ Zenica – 1000 komada
  5. JU „Dom za stara lica Zenica“ – 200 kom

Prva donacija je već uručena, direktor JU „Dom za stara lica Zenica“ gdin. Kemal Efendić preuzeo je 200 kom maski. „Hvala Vam na donaciji u ovome jako teškom vremenu. Vaša donacija će biti od velike koristi za naše korisnike i radnike. Želimo Vam svako dobro u budućem radu”, kazao nam je gdin Efendić.

Ostale donacije su u fazi realizacije.

Mislite na svoje zdravlje i zdravlje ljudi u Vašem okruženju!