Odgođeno izjašnjavanje o Prijedlogu odluke o produženju registracije vozila

Pošto se zbog pojave zarazne bolesti prouzrokovane novim koronavirusom (COVID-19) otežano provode pregledi koji prethode samom postupku registracije, a kako su i druge zemlje preduzele iste ili slične mjere, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je predložilo donošenje odluke o produženju važenja registracije vozila u Bosni i Hercegovini.

Odlukom bi se, za vozila koja su registrirana u Bosni i Hercegovini a čija je potvrda o registraciji istekla poslije 15. 3. 2020. godine, produžilo važenje registracije do 30. 4. 2020. godine.

Razloga za ovakvu mjeru je mnogo. Jedan od osnovnih razloga je otežano obavljanje tehničkih pregleda, posebno pregleda koji prethode tehničkom pregledu i registraciji, kao što je pregled uređaja kod alternativnog pogona (pregled uređaja za vozila pogonjena gasom i slično). Drugi razlog jeste fizički kontakt sa zaposlenima u postupku registracije, odnosno kontakt između samih lica koja čekaju da se obavi registracija vozila. Također, jedan problem predstavlja i zakonska obaveza da se po isteku registracije, ukoliko ista nije produžena, tablice vrate nadležnom organu unutrašnjih poslova, posebno kod registracije privrednih vozila prijevozničkih kompanija koje su posebno pogođene trenutnom pandemijom. Postoje i vozila koja su zbog pandemije ostala u inostranstvu a u međuvremenu im je istekla registracija.

Kao primjer je poslužila odluka Vlade Republike Slovenije koja je sve registracije vozila koje su istekle u periodu od 13. 3. do 13. 4. produžila do 16. 5. 2020. godine, o čemu smo obaviješteni putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je glasio: “Za sva vozila koja podliježu obavezi registracije radi učestvovanja u prometu na cestama u Bosni i Hercegovini, a čija je potvrda o registraciji istekla poslije 15. 3. 2020. godine, produžava se važenje registracije do 30. 4. 2020. godine. Ukoliko vlasnik ili vozač vozila čija je potvrda o registraciji istekla poslije 15. 3. 2020. godine koristi vozilo u prometu, dužan je imati važeću polisu osiguranja za to vozilo kako bi se izbjegle negativne posljedice eventualnih prometnih nezgoda.”

Po prestanku važenja ove odluke sva vozila bi svakako prošla redovnu proceduru registracije, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. Smatramo da bi se ovakvim prijedlogom omogućili zahtjevi da se, u slučaju potrebe, predmetna vozila koriste u Bosni i Hercegovini u skladu sa pozitivnim propisima te da će donošenjem ove odluke na minimum biti smanjen negativan utjecaj u oblasti registracije prouzrokovan novim koronavirusom, posebno sa aspekta službenika nadležnih organa koji obavljaju ovaj posao.

Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj danas, 1. 4. 2020. godine, ovaj prijedlog nije dobio punu saglasnost te je izjašnjavanje odgođeno, prije svega, zbog toga što je iznesen zahtjev da se prijedlog Odluke dodatno usaglasi sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija zbog primjedbi koje su iznesene, a kako bi se postigla puna usaglašenost svih nadležnih organa. Očekujemo da će se o ovoj odluci raspravljati na sljedećoj sjednici, nakon što Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dostavi svoje prijedloge.

Akta.ba