Mjera izolacije istekla za 5.839 osoba

Ilustracija

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost, s podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 30.3.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Podsjećam, od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 30.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 20.157 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.436 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 249 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 1.671 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, čime je do sad za ukupno 5.839 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljene ukupno 295 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 30.3.2020 na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio inspekcijskih nadzora i 7 kontrolnih nadzora, te podnio 6 prekršajnih naloga u iznosu od 4.450,00 KM. Kod dva subjekta nadzora utvrđeno je povećanje cijene s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena godine (riža, voće i povrće).

U periodu od 15.-30.3.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno je 117 inspekcijskih nadzora, te 133 kontrolna nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Podneseno je ukupno 114 prekršajnih naloga u iznosu od 209.350,00 KM. Kod 133 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 19 subjekata nadzora“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 30.3.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ 30.3. 2020.
GP BIJAČA 31
GP ORAŠJE 85
GP IZAČIĆ 32
GP KAMENSKO 29
GP GORICA 9
GP BOSANSKI ŠAMAC 56
GP VELIKA KLADUŠA 53
GP DOLJANI 2
GP BOSANSKO GRAHOVO 0
GP OSOJE 4
GP GABELA POLJE 1
GP ČEPIKUĆE 0
GP NEUM I 6
GP NEUM II 3
GP IVANICA 4
MC HALILOVIĆI 0
UKUPNO: 315

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

Spisak osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja federalnih inspektora kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju i protiv kojih će biti pokrenuti prekršajni postupci

1.  Kolčaković Admir, Živinice (rješenje o izolaciji na 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje rješenja          utvrđeno od strane policijskih službenika 18.3.2020. godine.

2.  Kolčaković Abdurahman, Živinice rješenje o izolaciji na 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje              rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika 18.3.2020. godine.

3.  Ćosić Ismir, Ilidža, rješenje o izolaciji na 14 dana izdato 17.3.2020. godine, kršenje rješenja utvrđeno        od strane policijskih službenika 24.3.2020. godine.

4.  Šarić Sifet, Kladanj, rješenje o izolaciji na 14 dana izdato 13.3.2020. godine, kršenje rješenja                    utvrđeno od strane policijskih službenika dana 22.3.2020. godine.

5.  Salihović Admir, Živinice, rješenje o izolaciji na 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje rješenja            utvrđeno od strane policijskih službenika dana 22.3.2020. godine.

6.  Krešimir Crnjac, Čapljina, rješenje o izolaciji na 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje rješenja            utvrđeno od strane policijskih službenika dana 19.3.2020. godine.

7.  Kandić Rajfa, Travnik, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje rješenja                utvrđeno od strane policijskih službenika dana 19.3.2020. godine.

8.  Šestan Almir, Srebrenik, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 21.3.2020. godine, kršenje rješenja            utvrđeno od strane policijskih službenika dana 30.3.2020. godine.

9.  Delić Elvedin, Gračanica, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 20.3.2020. godine, kršenje rješenja            utvrđeno od strane policijskih službenika dana 21.3.2020. godine.

10. Pudilović Emir, Srebrenik, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 25.3.2020. godine, kršenje rješenja            utvrđeno od strane policijskih službenika dana 27.3.2020. godine.

11. Dedić Mirsad, Srebrenik, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 19.3.2020. godine, kršenje rješenja              utvrđeno od strane policijskih službenika dana 28.3.2020. godine.

12. Osmanović Eldis, Gračanica (Doboj Istok) rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 16.3.2020. godine,            kršenje rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika dana 17.3.2020. godine.

13. Bojkić Admir, Tuzla, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 21.3.2020. godine, kršenje rješenja                    utvrđeno od strane policijskih službenika dana 23.3.2020. godine.

14. Omerović Džemal, Sapna, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 17.3.2020. godine, kršenje rješenja            utvrđeno od strane policijskih službenika dana 20.3.2020. godine.

15. Ramić Adin, Maglaj, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 17.3.2020. godine, kršenje rješenja                    utvrđeno od strane policijskih službenika dana 23.3.2020. godine.

16. Mulić Haris, Tešanj, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 14.3.2020. godine, kršenje rješenja                    utvrđeno od strane policijskih službenika dana 16.3.2020. godine.

17. Džanić Zlatan, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 14.3.2020. godine, kršenje rješenja                  utvrđeno od strane policijskih službenika dana 17.3.2020. godine.

18. Bašanović Amel, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 13.3.2020. godine, kršenje rješenja              utvrđeno od strane policijskih službenika dana 18.3.2020. godine.

19. Kasupović Nihad, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 13.3.2020. godine, kršenje rješenja              utvrđeno od strane policijskih službenika dana 18.3.2020. godine.

20. Mašić Senad, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 20.3.2020. godine, kršenje rješenja                    utvrđeno od strane policijskih službenika dana 21.3.2020. godine.

21. Jurjević Slobodan, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 18.3.2020. godine, kršenje rješenja            utvrđeno od strane policijskih službenika dana 20.3.2020. godine.

22. Demirović Kenan, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 17.3.2020. godine, kršenje rješenja              utvrđeno od strane policijskih službenika dana 20.3.2020. godine.

23. Rahmanović Zuhdija, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje rješenja        utvrđeno od strane policijskih službenika dana 18.3.2020. godine.

24. Šabić Izet, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 14.3.2020. godine, kršenje rješenja utvrđeno          od strane policijskih službenika dana 17.3.2020. godine.

25. Nevistić Ivica, Travnik, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 17.3.2020. godine, kršenje rješenja                utvrđeno od strane policijskih službenika dana 20.3.2020. godine.

26. Jahija Jusić, Travnik, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje rješenja                  utvrđeno od strane policijskih službenika dana 20.3.2020. godine.

27. Šiško Marko, Travnik, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 19.3.2020. godine, kršenje rješenja                  utvrđeno od strane policijskih službenika dana 24.3.2020. godine.

28. Bajramović Halil, Novi Travnik, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 22.3.2020. godine, kršenje                rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika dana 24.3.2020. godine.

29. Šijak Armin, Gornji vakuf-Uskoplje, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 19.3.2020. godine, kršenje          rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika dana 24.3.2020. godine.

30. Mamić Emir, Bužim, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 17.3.2020. godine, kršenje rješenja                    utvrđeno od strane policijskih službenika dana 18.3.2020. godine.

33. Dizdarević Azem, Bosanska krupa, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje            rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika dana 18.3.2020. godine.

34. Smlatić Fehim, Bosanska krupa, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 14.3.2020. godine, kršenje              rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika dana 19.3.2020. godine.

35. Kastratović Aljuš, Bihać, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 17.3.2020. godine, kršenje rješenja              utvrđeno od strane policijskih službenika dana 18.3.2020. godine.

36. Miljković Alen, Velika Kladuša, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 19.3.2020. godine, kršenje                  rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika dana 21.3.2020. godine.

37. Rizvić Adil, Velika Kladuša, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 16.3.2020. godine, kršenje rješenja          utvrđeno od strane policijskih službenika dana 21.3.2020. godine.

38. Ponjević Salih, Velika Kladuša, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 18.3.2020. godine, kršenje                  rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika dana 22.3.2020. godine.

39. Čuturić Elvedin, Velika Kladuša, rješenje o izolaciji od 14 dana izdato 17.3.2020. godine, kršenje                rješenja utvrđeno od strane policijskih službenika dana 21.3.2020. godine.

40. Ajrizi Merdana, Hadžići

41. Ajrizi Nerdivana, Hadžići

 

Ovim putem naglašavamo da je za organe koji vrše nadzor nad mjerama izolacije mjerodavna adresa koja je upisana u rješenju, a ne bilo koja druga, proizvoljno određena adresa.

Svako drukčije postupanje bi dovelo do mogućnosti vršenja zloupotreba od strane osoba kojima je mjera izolacije izrečena.