U nedjelju počinje ljetno računanje vremena

U nedjelju 29. marta 2020. godine, nastupa ljetno računanje vremena, a kazaljke na satu ćemo pomjeriti za jedan sat unaprijed.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o računanju vremena (“Službene novine Federacije BiH”, br. 24/97 i 50/03), propisano da ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unaprijed vrijeme u 2 sata 00 minuta 00 sekundi računati kao 3 sata 00 minuta 00 sekundi.