Dualno obrazovanje na Univerzitetu u Zenici

Univerzitet u Zenici, kao jedan među četiri bh. partnera u trogodišnjem projektu jačanja kapaciteta za implemetaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju, radiće na izmjenama zakonske regulative i studijskih standarda u smijeru uvođenja obavezne praktične nastave u privrednim sistemima.

Radi se o prvom projektu Evropske unije u BiH ovakve vrste, na osnovu kojeg će se raditi na temeljitoj reorganizaciji studijskih odsjeka, naročito onih značajnih za razvoj privrede, u skladu sa realnim potrebama društva.

„Razvoj njemačke industrije baziran je na ovom modelu. Simens, recimo, zapošljava 60 hiljada inžinjera, među kojima je 75 posto njih poteklo iz dualnog modela obrazovanja. Firme vode strukovni inžinjeri, koji dominiraju razvojem prosperitetnih zemalja“, ističe šef Projektnog tima Univerziteta Zenica, profesor Darko Petković, pojašnjavajući prednosti ravnopravnog vrednovanja praktične nastave u bodovanju uspjeha postignutog tokom studija.

Darko Petković

Dualni model u obrazovanju, koji je naširoko prihvaćen u pojedinim zemljama Evropske unije, prvestveno u Njemačkoj, Švicarskoj i Danskoj, izaziva otpore u državama našeg regiona, u kojima teorijski zasnovano obrazovanje preovladava oduvijek, općenito se to pravdajući potrebom zaštite akademske i naučno-istraživačke osnove u sticanju zvanja.

„I u privredi je polovina onih koji su protiv, jer bi to za privredni sektor predstavljalo dodatni posao. Uvijek se samo priča kako je ovakav model sticanja naobrazbe dobar, ali godinama niko ništa nije uradilo na ozbiljnijem razvoju strukovnih studija“, pojašnjava Petković, koji najveću šansu za školovanje strukovnih inžinjera na zeničkom univerzitetu vidi u studiju za dizajn i tehnologije u dvopreradi, te u okviru metalskog studija na Mašinstvu.

Samo je na Medicinskom fakultetu u Zenici uveden ravnopravan pristup praktičnoj i teorijskoj nastavi, ali prvestveno zahvaljujući ispoštovanim direktivama Evropske unije.

Cilj Projekta “ERASMUS+ KA2” – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja, koji će biti realizovan u naredne tri godine, odnosi se na izmjene zakonske legislative, koja bi trebalo da propiše ravnopravno vrednovanje akademskog i praktičnog rada u nastavi, kao i transformaciju pojedinih studija na univerzitetima uključenim u ovaj projekat.

Partneri Univerzitetu u Novom Sadu, kao nosiocu projekta, su četiri univerziteta iz BiH (Zenica, Sarajevo, Istočno Sarajevo i Mostar) i po jedan iz Austrije (University of Applied Sciencies Graz), Njemačke (Duale Hochshule Baden-Wurttemberg Stutgart) i Španije (IMH Dual Engineering University School Bilbao), zatim privredne komore Federacije i RS-a i resorna ministarstva, uz koordinaciju WUS-a (World University Service Austria) i učešće BIT Alijanse. (Sanja Stević)