55,2 posto vozila starije od 15 godina

U 2019. godini u Federaciji BiH registrovano je  ukupno 671.614 vozila, što je za 4,1 posto više u odnosu na 2018. godinu, kada su ukupno registrovana 645.044 vozila.

Od ukupno registrovanog broja cestovnih motornih vozila u 2019. godini, 87,4 posto odnosi se na putnička, 10,3 posto na teretna, a 2,3 posto na sve ostale kategorije vozila.

Posmatrano po godinama starosti, od ukupnog broja registrovanih cestovnih motornih vozila 6,9 posto nalazi se u kategoriji starosti do 5 godina, 37,9 posto je u kategoriji od 6 do 15 godina, dok je 55,2 posto starije od 15 godina.

Od ukupnog broja registrovanih cestovnih motornih vozila, 55.715 odnosi se na prvi put registrovana cestovna motorna vozila u 2019. godini, što je za 2,1 posto više u odnosu na 2018. godinu, kada je prvi put registrovano 54.556 vozila, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.
Vijesti.ba