Poziv za članstvo u odboru Omladinske banka Zenica

Grad Zenica i Fondacija Mozaik su, u januaru 2020. godine, potpisale Memorandum o saradnji za period 2020.-2023. godine kojim se uspostavlja Omladinska banka Zenica.

To je program koji omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Trenutno Omladinska banka Zenica ima otvoren poziv za prijem članova i članica u Odbor koji će biti zadužen za upravljanje Omladinskom bankom, u saradnji sa Gradom i Fondacijom Mozaik.

Ako imaš od 17 do 30 godina i želiš da radiš aktivno na razvoju svoje zajednice upoznaj se sa detaljima poziva i prijavi se u lonac.pro.

Poziv je otvoren do 27.01.2020. godine.

Ako želiš, pročitaj više o Programu Omladinske banke  i o tome kako funkcioniše Odbor.

Omladinska banka Zenica.