Grad Zenica se pitanjem kvaliteta zraka bavi cijele godine

Svake godine u zimskim mjesecima pitanje lošeg kvaliteta zraka u Zenici se aktualizira i počinju nagađanja oko toga ko je zapravo kriv i ko je propustio da preduzme sve potrebne mjere u cilju njegovog poboljšanja. Iako je kvalitet zraka poboljšan u posljednjih pet godina, nivo zagađujućih materija je i dalje visoko iznad onoga što Svjetska zdravstvena organizacija smatra sigurnim.

Stanje okoliša u Zenici je vrlo složeno, a loš kvalitet zraka, nešto je što se decenijama veže uz ime našeg grada. Pored nepovoljnog reljefa i prisustva velikog zagađivača poput željezare, stanovništvo i preduzeća koja nisu priključena na sistem daljinskog grijanja koriste individualne sisteme grijanja koji rade na biomasu, ugalj i lož-ulje, što čini 55% potrošnje toplinske energije u Zenici. Osim toga, prosječna starost vozila je 15+ godina što doprinosi lošem kvalitetu zraka, posebno kada su u pitanju NOX i PM10.

Rješenju problema kvaliteta zraka pristupa se strateški i zajednički, realizirajući sve moguće mjere, bez traženja krivca i bježeći od odgovornosti.

Iako se Zakonom o zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH”, br. 4/10) skoro nigdje ne spominju jedinice lokalne samouprave koje nemaju mogućnost nadzora nad provođenjem određenih mjera (inspektori zaštite okoliša su na federalnom i kantonalnom nivou), Grad Zenica sistemski tokom cijele godine planira i realizira projekte s ciljem unapređenja kvaliteta zraka. S druge strane, članovima 26., 29. i 30. pomenutih Zakona, jasno se preciziraju obaveze Kantona (donošenje akcionog plana zaštite zraka, godišnje objavljivanje katastra emisija za prošlu godinu, poduzimanje neophodnih koraka u slučaju da su pragovi uzbune utvrđeni u provedbenim propisima prekoračeni) i Federacije BiH.

Prvi grad u Bosni i Hercegovini koji ima izrađen i usvojen Akcioni plan za zelene gradove upravo je Zenica. Ovaj dokument ne samo da je dao preporuke akcija koje su potrebne za unapređenje kvaliteta zraka, nego je i stvorio pretpostavke za apliciranje evropskim fondovima za dodjelu sredstava za projekte u ovoj oblasti.

Po prvi put od izgradnje i uspostavljanja sistema daljinskog grijanja pristupa se realizaciji generacijskog projekta rješavanja izvora za sistem daljinskog grijanja kojim se očekuje mnogostruko smanjenje emisije čvrstih čestica, sumpora i azotnih jedinjenja ne samo prestankom sagorijevanja oko 200.000 tona uglja sa visokim sadržajem sumpora, nego i prestankom ispuštanja koksnog plina na bakljama.

Također, osnovano je Javno preduzeće “Zenicagas” d.o.o Zenica, a je započela realizacija projekta izgradnje mreže prirodnog gasa u gradu, čime se omogućava da se dijelovi grada bez priključka za centralno grijanje opskrbe prirodnim gasom kao gorivom za grijanje. Po izgradnji mreže, Grad Zenica planira subvencije za prelazak na ekološki pogodnija goriva. Pružanjem alternative stvaraju se uslovi za buduće mjere u smislu zabrane loženja uglja ili posebnih taksi za zagađivanje.

Drugu godinu zaredom u iznosu od 50 % od ukupne investicije sufinansiraju se projekti energetske efikasnosti u zgradarstvu čime se smanjuju potrebe za toplotnom energijom za zagrijavanje.

Iako loš kvalitet ograničava aktivne načine kretanja građana (biciklizam i pješačenje) u oblasti saobraćaja pružena je ekološki pogodnija alternative u vidu sistema javnih bicikala za iznajmljivanje na različitim lokacijama u gradu, a širenje ove mreže u 2020. godini podržano je od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Zenica je poznata po kružnim tokovima, čime se također smanjuje emisija zagađujućih materija u zrak iz saobraćaja, a rekordan iznos finansijskih sredstava je izvojen za investicije i tekuće održavanje u oblasti putne infrastrukture kako ne bi došlo do nekontrolisane emisije čvrstih čestica.

U prethodom periodu izvršena je sadnja minimalno 400 sadnica drveća, od kojih 300 uz ogradu kompanije ArcelorMittal Zenice s ciljem stvaranja prirodne barijere disperziji zagađujućih materija i širenju buke. Tokom 2020. godine nastavlja se i ova aktivnost.

Grad Zenica jedna je od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja je milionski iznos sredstava izdvojila za nabavku opreme za monitoring kvaliteta zraka i displeje za informisanje javnosti o stanju kvaliteta zraka predate na upravljanje Metalurškom institute Kemal Kapetanović, a mjesečni izvještaji o rezultatima monitoringa kvaliteta zraka se u cilju transparentnosti objavljuju na web stranici grada. Usporedbe radi, Zenica ima nekoliko stanica za monitoring, dok druge jedinice lokalne samouprave imaju jednu ili nijednu.

Grad je uložio finansijska sredstva i u cilju obogaćivanja sadržaja na izletištu Smetovi kako bi se građani privukli da slobodno vrijeme provode na planini. Ozbiljne namjere su Grada Zenica i izgradnja žičare i svi kapaciteti su usmjereni na realizaciju ovog projekta.

Sve gore navedeno, svjedoči o tome da Grad Zenica o stanju kvaliteta zraka razmišlja cijele godine i ulaže napore u cilju djelovanja  na uzroke prekomjernog zagađenja zraka. Mnogo toga je urađeno, a Gradska uprava i dalje nastavlja ulagati napore u segmentima u kojima joj dozvoljava nadležnost.

Sve one koji prozivaju Grad Zenicu da ne radi dovoljno u ovoj oblasti, pozivamo da javno objave spisak projekata koje su uspješno realizirali u ovoj oblasti, u nadi da će nas zajedničko takmičenje motivisati da uradimo više i bolje. Donošenje sopstvenih planova za čiju primjenu će se zadužiti neko drugi, ne ubraja se u navedeno.