Proširenje Radio mreže za opasnost ZDK u 2020.

“Radio mreža za opasnost ZDK”, osnovana 2015. godine u Zenici kao radioamaterska mreža, na inicijativu Radio kluba Zenica od 2020. godine počinje sa reorganizacijom.

Cilj je proširenje Radio mreže za komunikacije u vanrednim situacijama na organizacije i službe koje nisu samo radio-amaterske. Prva služba sa kojom je potpisan zvanični RMZO dokument je Gorska služba spašavanja (GSS) Zenica.

GSS je najsrodnija, na terenu sigurno jedna od najvažnijih karika u prvom i drugom odgovoru na katastrofe. Nama kao radio-operatorima je izuzetno važna podrška obučenih i sposobnih ljudi sa terena u slučaju velikih nesreća.

Spasiocima je također jedna od najvažnijih stvari tokom nesreća nezavisna i sigurna radio komunikacija, kako među ljudima na terenu, tako i sa ostatkom svijeta. Zajednički se možemo upotpuniti da zaista kvalitetno odgovorimo na izazove tokom vanrednih situacija.