Batonova tribina “Muhamed a.s. čovjek koji je volio, štitio i poštivao osobe sa invaliditetom”

Da KPS “Baton” Zenica, mudro i sa posebnim osjećajem bira teme za svoje tribine, pokazao je to i 3. decembra, kada je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

I dok se “civilizovani svijet” u čijem ramu traže mjesto za svoju sliku, domaći i međunarodni političari, ali i silne vladine i nevladine organizacije, u znak brige za osobe sa invaliditetom, KPS “Baton” to pokazuje na primjeru kojeg je kao pravilo čovjekovog življenja prije više od hiljadu i četiri stotine godina postavio Poslanik Muhamed a.s.

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika dr. sci. Amira Ismića i čitanja biografije predavača, profesora Saudina Cokoje, iz Gornjeg Vakufa, a po rođenju iz Prozora, uslijedio je dokumentarni film u produkciji “Arduba” , u kojem su iznosili lični primjer i stav na ovu temu, dr.sci. Amir Ismić, inače sto postotni RVI, Selvedin Dedić, direktor Udruženja i  servis centra “Dlan” Zenica, inače  RVI i otac djeteta sa invaliditetom, Arnaut Edin, pomoćnik ministra za socijalnu politiku u Vladi ZDK, također sto postotni RVI, profesorica socijalne pedagogije Šemsa Gačić, radi sa osobama sa invaliditetom, i Mujo Aganović, predsjednik Saveza RVI paraplegičara Federacije BiH.

Svoje izlaganje na spomenutu temu, prof. Saudin Cokoja, podijelio je na dva poglavlja i to: “Stav islama prema osobama sa invaliditetom, i Stav Poslanika Muhameda a.s. prema osobama sa invaliditetom.” Temeljeći izlaganje na časnom Kur’anu, govorio je o tome kako je Poslanik u toku objave ajeta Kur’ana, bio kritikovan od Uzvišenog Allaha dž.š., o čemu svjedoči i sura “Abese” kada se Poslanik Muhamed a.s. samo namrštio na Abdullaha b. Ummi Mektuma, koji je bio potpuno slijep a tražio je uputu. Kasnije će ovaj slijepi čovjek biti jedan od uglednijih ljudi u blizini Poslanika Muhameda a.s., a svojim izuzetnim glasom i osjećajem za tačnost, postati i njegov mujezin. U još tri primjera profesor Cokoja je govorio o odnosu pred islamskih Arapa, zatim kako Allah dž.š. u Kur’anu časnom propisuje i oslobađa osobe sa invaliditetom određenih aktivnosti, kao na primjer odlazak u rat i slično, te slikovito na primjeru Musaa a.s., pokazuje nam brigu i zaštitu istih.

O stavu Poslanika Muhameda a.s. profesor Cokoja je govorio sa toliko emocije u glasu, iznoseći brojne primjere iz njegovog života, prije svega iz odnosa prema   Abdullahu b. Ummi Mektumu, ali i drugim ljudima njegovog vremena koji su bili osobe sa invaliditetom. U prilog tome naveo je, da Poslanik Muhamed a.s. nikada slijepom čovjeku nije dao da se govori slijepac, ćoravi i slične pogrde. Naprotiv, za ljude sa tim invaliditetom govorio je “Onaj koji dobro vidi”. Jer vidjeti srcem, dušom, daleko je korisnije od vida očima. Na to nas upućuje naš Poslanik, a KPS “Baton” svoje vidike proširuje na svakog čovjeka kojeg je Uzvišeni Allah stvorio na kugli zemaljskoj. Baton ide dalje! (Said Šteta)