Odobreno zapošljavanje 101 rudara u FBiH

Vlada FBiH je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, RMU Zenica i RMU Đurđevik.

Data je saglasnost JP Elektroprivredi BiH za prijem ukupno 101 radnika.

Od toga je 63 za jamu Raspotočje i 22 za Staru jamu u ZD RMU Zenica, te 16 radnika za PK Višća u RMU Đurđevik.
Izvor: Biznisinfo