Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

Raspisan je Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Predškolski odgoj

obrazovanje Zenica.

Imenovanje se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću

ponovnog imenovanja, s tim da isto lice ne može biti imenovano na više od dva

mandata u istoj ustanovi, računajući i tekući mandat.

Uslove konkursa pročitajte OVDJE.