Pada broj korisnika Gradske narodne kuhinje

Broj korisnika usluga Gradske narodne kuhinje bilježi tendenciju pada. U 2017. godini bilo ih je oko 1300, prošle godine oko 900, a ove godine 815. 

Iz budžeta Grada Zenica je, ove godine, za potrebe Narodne kuhinje izdvojeno 150.000 KM, Vlada ZDK izdvojila je 50.000 KM, vrlo malo je novčanih donacija privrednih subjekata, a oko 70 hiljada donirano je u vidu potrebnih sirovina. Stvarni broj osoba kojima je ovaj vid pomoći potreban, je mnogo veći.

Nedjeljom određena količina hljeba, a od ponedjeljka do subote i dnevni topli obrok, jedini su način da se prehrani 815 Zeničana, korisnika usluga Gradske narodne kuhinje. Grah, krompir, makarone, paprikaš, rižoto i bosanski lonac, uz dodatak mesa priprema se u kuhinji JU „Dom porodica“ i distribuira na punktove u naseljima: Londža, Blatuša i Crkvice.

“Obroci se pripremaju prema dnevnim potrebama što doprinosi i kontinuiranoj kontroli broja korisnika”, ističe Senada Kartal, koordinatorica Gradske narodne kuhinje u Zenici.
Stari i iznemogli, penzioneri s minimalnom penzijom i koji su u stanju potrebe, ovisnici o opojnim drogama, invalidi i skitnice su među korisnicima usluga, a njihov odabir obavlja Centar za socijalni rad prema kriterijima.

815 korisnika nije stvarni broj onih kojima je neophodan ovaj vid pomoći, dodaje Kartal, ističući da je prva instanca prijave i za ovaj vid pomoći Centar za socijalni rad, gdje će dobiti sve potrebne upute. Prijave su neophodne, mada je veliki broj onih Zeničana, koji se ne odlučuju za taj korak, tražeći jednokratne pomoći i nadajući se boljim vremenima.

“Grad Zenica će obezbijediti sredstva za Gradsku narodnu kuhinju, ali prema evidentiranom broju i zbog toga je ključno da imamo dostavljene zahtjeve i prijave iz Centra za socijalni rad”, ističe gospođa Kartal. (Zijada Ramić)