Crveni križ u srijedu organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi

Crveni križ Grada Zenica organizuje akciju DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI u srijedu 18.09.2019. u prostorijama Transfuzijskog centra KBZ od 08 do 13 sati.

Pozivamo sve građane od 18 do 65 godina da se odazovu akciji i svojom darovanom dozom spase nečiji život.
KO MOŽE DAROVATI KRV?
Darivalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se ljekarskim pregledom, te provjerom nivoa hemoglobina, utvrdi da darivanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primijenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sljedeći kriteriji:
-Da je osoba zdrava, dobrog općeg stanja
-Teža od 50 kg,
-Hemoglobin mora biti iznad 135 g/L (Hct = 0.38) za muškarce,
-Hemoglobin mora biti iznad 125 g/L (Hct = 0.4) za žene,
-Interval između davanja krvi je 3 mjeseca (12 nedjelja) za muškarce i 4 mjeseca (16 nedjelja) za žene
Darivanje krvi je dobrovoljno, besplatno i anonimno!Posebna priprema za darivanje krvi nije potrebna, kao ni poseban režim nakon darivanja krvi, ali da bi se što bolje osjećali pri darivanju krvi, pogotovo ako je to prvo darivanje, određeni savjeti bi mogli da budu od koristi.
Preporučuje se da prije darivanja krvi osoba bude odmorna, da je prethodne noći spavala uobičajeno (dovoljno), da je uzela lagani obrok i izvjesnu količinu tečnosti.

1. Upitnik za darivaoce krvi

Pri svakom dolasku darivalac daje svoje osnovne podatke, te ispunjava Upitnik za darivaoce krvi.

Pri popunjavanju Upitnika za darivaoca, koji se sastoji od niza pitanja na koje je neophodno dati iskrene odgovore jer su u funkciji brige i za zdravlje darivaoca koji želi da daruje krv kao i bolesnika kome će ta krv biti primijenjena svojim potpisom darivalac potvrđuje da savjesno i sa punom odgovornošću stoji iza svojih odgovora. Darivanje krvi ne treba da bude odraz samo želje da se pomogne drugima, već i svijesti o potencijalnim rizicima primjene date krvi. Osoba koja želi da darivanjem krvi pomogne drugima mora biti sigurna da ovim činom neće ugroziti onoga kome želi da pomogne. Ova sigurnost se postiže edukacijom i samoisključivanjem u slučaju postojanja rizičnih stanja i ponašanja kao i iskrenim odgovorima na pitanja pri ljekarskom pregledu.

2. Određivanje hemoglobina i krvne grupe
Medicinski tehničar /ka će iz kapi krvi uzetoj iz Vašeg prsta odrediti nivo hemoglobina i krvnu grupu

3. Pregled darivalaca
Nakon određivanja hemoglobina slijedi ljekarski pregled. Ljekar će Vam izmjeriti krvni pritisak i uzeti anamnezu, te procijeniti da li možete darivati krv.

4. Darivanje krvi
Medicinska sestra/tehničar odabire venu u lakatnoj jami i bezbolno uvodi iglu u venu.

5. Zahvalni obrok
Nakon darivanja krvi zavoj na pregibu lakta ne treba skidati sljedeća dva sata. Tog dana treba da se unosi tečnosti nešto više nego uobičajeno (za 3-4 čaše vode). Mogu se obavljati uobičajene aktivnosti. Treba izbjegavati teži fizički rad ili vježbe kao što su podizanje tereta najmanje 4 sata posle darivanja krvi. Izbjegavati žurbu, pušenje bar 2 sata, alkohol bar 8 sati, dugotrajno stajanje, pregrijane prostorije. Tog dana ne kretati kao vozač na dug i naporan put niti obavljati rizičan posao (npr.penjanje, rad na skeli i sl.).

CKG Zenica za svakog davaoca će obezbijediti obrok zahvale.