Jednokratna pomoć za penzionere

Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odobrilo je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 150 konvertibilnih maraka za 63 penzionera koji su oštećeni u poplavama od maja ove godine.

Tim povodom delegacija Saveza udruženja penzionera ZDK, na čelu sa predsjednikom Mustafom Trakićem, uručila je zahvalnicu resornoj kantonalnoj ministrici, Azri Šabanović, koja je naglasila da je ministarstvo, odnosno Vlada ZDK, u kratkom roku usvojila zaključak o odobravanju sredstava jer je riječ o najugroženijoj kategoriji stanovništva koja se susreće sa teškom materijalnom situacijom, i koja je pretrpjela određenu materijalnu štetu u majskim poplavama.

Jednokratna novčana pomoć odobrena je penzionerima sa područja općina Tešanj, Doboj jug i Maglaj. (N.G.)