U junu više rođenih nego umrlih na području grada Zenica

U mjesecu junu 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 101

– Matična knjiga vjenčanih 63

– Matična knjiga umrlih 88

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu