Zbog kvara na biohemijskom analizatoru usporeno izdavanje nalaza u Laboratoriji Doma zdravlja

Biohemijske analize krvi kao i nalazi od prošlog ponedjeljka radili su se usporeno i samo u hitnim slučajevima u Laboratoriji zeničkog Doma zdravlja.

“U ponedjeljak je došlo do kvara na biohemijskom analizatoru u Laboratoriji, aparatu koji radi više analiza krvi, ali i pored brze intervencije servisera i obavljene popravke, aparat se ponovno pokvario u srijedu, nakon čega smo postigli dogovor sa serviserom o obezbjeđenju zamjenskog analizatora, koji nam je u međuvremenu isporučen i već u punoj fukciji”, pojašnjava primarijus doktor Ferid Alić, pomoćnik direktora zeničkog Doma zdravlja.

“Danas se završavaju sve analize uzoraka krvi, uzetih prethodnih dana i nalazi će biti gotovi za te hitne slučajeve za koje su se i radili, a od ponedjeljka u ovom Laboratoriju svi pacijenti će redovni moći obavljati potrebne biohemijske pretrage”, dodaje doktor Alić. (V.Jovanović)