Gradska uprava objavila spisak dužnika po osnovu KGZ i KN

Gradsko vijeće Zenica je na 33. sjednici održanoj u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine razmatralo Informaciju o stanju naplate potraživanja po osnovu naknade za gradsko građevinsko zemljište i komunalne naknade.

Tom prilikom konstatovano je kako Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. na dan 31.12.2018. godine iz osnova KN od ukupno 1.212 pravnih subjekata i fizičkih lica potražuje 3.082.994,59 KM. Po osnovu KGZ pravni subjekti i fizička lica, njih 1.391 duguju 9.281.494,12  KM. Ukupna dugovanja po ova dva osnova iznose 12,3 miliona KM.

Spisak dužnika možete pogledati ovdje.