U 2017. i 2018. za istraživanja u BiH izdvojeno 29,5 miliona KM, najviše za obrazovanje

Budžetska sredstva institucija su prema sektoru bila namijenjena najviše sektoru visokog obrazovanja 77,8 posto, zatim slijedi državni sektor sa namijenjenih 19,1 posto budžetskih sredstava.

Ostala budžetska sredstva bila su namijenjena poslovnom sektoru 1,7 posto i neprofitnom sektoru 1,3 posto.

Najviše budžetskih sredstava institucija prema društveno-ekonomskim ciljevima je utrošeno u obrazovanje 8,817 miliona KM (63,2 posto). Iza ulaganja u istraživanje u sektoru obrazovanja slijedi ulaganje u istraživanje Općeg unapređenja znanja, zatim, sektor istraživanja i eksploatacije Zemlje 1,01 milion KM dok je u istraživanje u sektoru okoliša i zdravstva uloženo po 246 hiljada, odnosno 243 hiljade KM, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Planirana budžetska sredstva za istraživanje i razvoj u 2018. godini, iznosila su 15.642.795 KM KM. Prema društveno-ekonomskim ciljevima, većina sredstava planirana je u za istraživanje u obrazovanju (50,6 posto). Od ukupnog iznosa u istraživanje u sektoru obrazovanja planirana su sredstva od 7,9 miliona KM, projekte istraživanje u sektoru Općeg unapređenja znanja 3,026 miliona KM, zdravstvu 1,25 miliona KM, istraživanja i eksploatacije Zemlje 1,097 miliona KM, te za istraživanja u sektoru okoliša 810 hiljada KM.

Navedeni podaci odnose se na izdvajanja za istraživanje i razvoj iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, entitetetskih institucija i Brčko distrikta BiH prema društveno-ekonomskim ciljevima.

Cilj istraživanja je praćenje istraživačko-razvojne politike države putem njenog finansiranja istraživačko-razvojnih aktivnosti.

FENA