NS ZDK: Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa

Na dnevnom redu današnje posljednje sjednice Izvršnog odbora Nogometnog saveza ZDK bila je informacija o realizaciji projekta „Razvoj insfrastrukture omladinskog nogometa/fudbala kroz širu društvenu zajednicu“.

Projekat vrijedan 460.000 KM će posredstvom UEFE i FIFE, realizovati Nogometni savez BiH, u saradnji sa kantonalnim- županijskim savezima i biće realizovan u dvije faze. Nogometni savez će uložiti 260.000 KM, dok su lokalne zajednice koje apliciraju dužne uložiti oko 200.000 KM. Rok za apliciranje je istekao 5. decembra i do kraja godine biće poznata imena općina i gradova koji su dobili sredstva. Aplicirati su mogli svi koji na području općine ili grada imaju registrovan klub sa omladinskim selekcijama i koji se nalaze u trenažnom i takmičarskom procesu. Takođe potrebno je da obezbjede lokaciju, to jest teren na kojem će se vršiti ulaganja.
„Ovaj projekat je od velike važnosti za razvoj omladinskog nogometa/fudbala. U svim gradskim sredinama su do sada uložena djelimična ulaganja od klubova ili lokalne zajednice. Ovo je dobra prilika da klubovi obezjede kvalitetne terene dimenzija 100×64 m na kojima bi radili svi klubovi. Time bi se šira društvena zajednica mogla posvetiti kvalitetnijem radu sa omladinskim selekcijama“, izjavila je Safija Mahmić, generalni sekretar Nogometnog saveza ZDK.
Iz ZDK aplikacije su predali Kakanj i Žepče. Nogometni saveza BIH u sklopu započetog projekta planira izgraditi 15 nogometnih terena u cijeloj BiH. (M.P.)