Mještani Perinog Hana ukazuju na nemaran odnos investitora radova na koridoru 5c

Stanovnici mjesne zajednice Perin Han ponovo ukazuju na nemaran odnos investitora radova na dionici koridora 5c, koji izbjegava preuzetu obavezu da sanira i asfaltira lokalne ceste korištene pri izgradnji dionice auto puta.

Predsjednik mjesne zajednice Alija Beganović najavio je da ukoliko radovi ne budu pokrenuti u skorije vrijeme, mještani neće imati drugog izbora nego da dođu pred gradsku upravu ili da blokiraju radove.

U gradskoj upravi potvrdili su da svakodnevno imaju pritužbe sa terena, kao i da su u nekoliko navrata slali urgencije izvođaču i investitoru, ali bez odgovora. U posljednjem dopisu dat je rok od 7 dana da se preuzete obaveze počnu i poštivati. U suprotnome biće naložen inspekcijski nadzor, uz mogućnost uvođenja novog izvođača, koji bi o trošku investitora sve te poslove trebao uraditi.(R.Šabanović)