Pojedini gradovi u ZDK danas i sutra bez električne energije

Pojedini gradovi u ZDK danas i sutra bez električne energije

Zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije danas i sutra će biti sljedeća područja ZDK:

Dana 30.10.2018.(utorak):
 PJD Zenica
Trafo područje Janjići škola br.140, od 09:00 do 16:00 sati

 PJD Vareš
DV 10 kV Industrija
Naselja: Naseoci, Mižnovići i Ligatići, od 09:00 do 15:00 sati

 PJD Kakanj
DV 10 kV Karaula
Naselja: Karaula, Silvestra, Ćifići, Dumanac, Rošćevina, Destnik, Jahorina, Donji Kakanj,
Subotinje,Tičići 1,Tičići Džamija,Tičići 2, Saranovići, Viduša, Modrinje 1, Modrinje 2,
Sopotnica Ramići, Sopotnica, Jedinci, Gora Lašva, Bilješevo i Gornji Lučani, od 09:30 do 14:00
sati

 PJD Zavidovići
1.Trafo područje Donji Stavci 2 br.2057, od 08:30 do 09:30 sati
2.Trafo područje Vrela Karalići br.2046, od 09:00 do 14:30 sati
3.Trafo područje Donji Vikovići br.2170, od 10:00 do 11:00
4.Trafo područje Vikovići br.2058, od 11:30 do 12:30 sati
5.Trafo područje Kovači 2 br.2060, od 13:00 do 14:00 sati

 PJD Maglaj
DV 10 kV Novi Šeher
Naselja: Radojčić 2. Brezovi Dani, Beše, Lugovi, GSM Čobe, Čobe 2 i BBM, od 11:00 do
13:00 sati

Dana 31.10.2018.(srijeda):
 PJD Visoko
Trafo područje Varoško polje br.5128 – izlaz Tajići, od 10:00 do 14:00 sati

 PJD Zavidovići
Trafo područje Vrela Karalići br.2046, od 09:00 do 14:30 sati

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje ZDK na broj telefona 080 020 132