Grad Zenica sufinansira troškove vantjelesne oplodnje

Grad Zenica putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti oglašava poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova  vantjelesne oplodnje, a prema  uslovima iz Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu putem protokola Grada Zenica.

Raspodjela sredstava se vrši po zahtjevu u ukupnom iznosu za 2018. godinu od 20.000,00 KM u vidu jednokratne novčane pomoći do utroška sredstava za tekuću godinu.

Cilj je poduzimanje proaktivnih mjera za podizanje nataliteta u našem društvu. (zenica.ba)