Produženo važenje subvencija za račune električne energije

Prema odluci, subvencionirat će se računi za električnu energiju za kupce iz kategorije domaćinstava kod JP Elektroprivreda BiH Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB Mostar, a pravo na nju imaju kupci s najnižim iznosom mirovine koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO u Federaciji BiH, kao i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdana rješenja od nadležnih centara za socijalni rad u Federaciji BiH.