Žalbe na konačnu listu stipendista moguće u roku osam dana

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenice obavijestila je kandidate, koji su se prijavili na Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za dodjelu stipendije, da žalbe na Konačnu preliminarnu listu stipendista mogu uputiti Ministarstvu putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, putem Protokola Grada Zenice, šalter sala, u roku od osam dana od objavljivanja Liste, tj. do 16. juna 2018. godine.

Kandidati koji nisu dostavili broj žiro-računa pozvani su da ga dostave u Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, soba broj 44. u staroj zgradi Gradske uprave.

Konačna preliminarna lista stipendista može se preuzeti ovdje.