Sredstva za projekte putne infrastrukture

Ilustracija

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Zenica prihvaćen je Plan ulaganja u oblasti putne infrastrukture za 2018. godinu, za lokalne i nekategorisane puteve i gradske ulice, te rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže.

Ukupno predviđena sredstva za 28 projekata iznose nešto više od 2 miliona maraka.

Najveća stavka odnosi se na rekonstrukciju lokalnog puta Radinovići-Puhovac za šta je namijenjeno 174.500 maraka, dok je za sanaciju trgova u Radakovu i Mokušnicama planirano 160 hiljada maraka, kroz faznu realizaciju.

Za izgradnju pješačke staze od prvog propusta lokalne ceste Perin Han do skretanja za selo Palinoviće bit će izdvojeno 140 hiljada maraka.

Dužina predviđena za izgradnju iznosi 1.035 metara, pri čemu je Projekat u direktnoj vezi sa prijedlogom Sporazuma o rekonstrukciji kolovoza ulice Bistua Nuova sa Autocestama FBiH.

Za rekonstrukciju ulice Gnjusanski put opredjeljeno je 105 hiljada maraka,a za rekonstrukciju dijela puta za naselje Dobriljeno 117 hiljada maraka.

Iznos od 100 hiljada maraka predviđen je za projekat uređenja parking prostora i saobraćajnice ispred Poliklinike i spoja sa Bulevarom. (Šerif Babić)