FOTO: Potpisan Memorandum o saradnji i obavljanju studentske prakse u Skupštini ZDK

Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona priređena grupna posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, u pratnji nastavnog osoblja i Uprave fakulteta.

Tom prilikom su predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak, zamjenica predsjedavajućeg Draženka Subašić i sekretar Skupštine Ibrahim Avdagić upoznali studente sa nadležnostima, organizacijom i radom Skupštine Kantona.

U sklopu posjete je potpisan Memorandum o saradnji između Evropskog udruženja studenata prava (ELSA), Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kojim se u Skupštini, kao najvišem zakonodavnom organu Zeničko-dobojskog kantona predviđa stručno i praktično usavršavanje studenata Pravnog fakulteta, u trajanju od šest radnih sedmica, kao jedan vid studentske prakse u okviru koje će se omogućiti i upoznavanje sa organizacijom rada Skupštine Kantona, sa zakonodavnom djelatnošću Skupštine, procedurama donošenja zakona i drugih akata iz nadležnosti Skupštine, procedurama rada i nadležnostima stalnih radnih tijela Skupštine, postupanje sa registraturnom građom koja nastaje u radu Skupštine, odnosno vršenjem arihivskih, kancelarijskih i drugih poslova.

Ovim memorandumom je naznačeno da se sve strane slažu da će sarađivati u aktivnostima kojima je cilj promocija studentskog aktivizma i društvene odgovornosti, pridonošenje obrazovanju studenata prava, izgradnja svijesti kod svih pripadnika društva, sa naglaskom na mlade ljude, o neophodnosti aktivnog učešća u afirmaciji demokratskih vrijednosti, te poticanju volonterizma, kao i napređenje institucionalne komunikacije.

Memorandum su potpisali u ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predsjedavajući Jasmin Duvnjak, u ime Pravnog fakulteta Univerzitata u Zenici dekan prof.dr.Enes Bikić i Mirza Imamović u ime udruženja ELSA Zenica.