Promovisano devet doktora nauka na Univerzitetu u Zenici

Devet novih doktora nauka svečano su promovisani danas na zeničkom Univerzitetu, u prisustvu profesora i predstavnika zeničke akademske zajednice, kao i članova njihovih porodica i prijatelja.

Promovisani su na čast doktora tehničkih nauka: Derviš Mujagić, Adnan Mustafić i Alan Lisica, humanističkih nauka: Alica Arnaut i Naida Osmanbegović, na čast doktora pravnih nauka Enis Omerović i Davor Martinović, te medicinskih nauka Aida Šaban i Berina Hasanefendić.

Ovo je jedan od najsvečanijih trenutaka akademske zajednice, a novi doktori nauka predstavljaju  novi potencijal za svako društvo, posebno za naše, jer znanje je jedini fator koji može jedno društvo izvući iz siromaštva, – poručio je ovom prilikom profesor doktor Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici. (V.J.)