Postavljene table dobrodošlice na području Grada Zenica

Na inicijativu gradonačelnika Zenice, gdina Fuada Kasumovića, ulaz na teritoriju Grada Zenica od jučer krase table dobrodošlice.

Table Grada, znak dobrodošlice trenutno su postavljene na četiri lokacije, na administrativne granice Grada Zenice sa općinama Žepče, Kakanj i Busovača na magistralnim putevima M-17 i M-5 i općinom Vitez na regionalnoj cesti.

U postupku je nabavka pete table za lokaciju Ovnak, gdje su na terenu izvršene sve predradnje.

Uz riječi dobrodošlice Grb Zenice, na tabalama urađenim po Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima, nalazi se i znak da naš Grad posjeduje BFC certifikat kao lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem. (zenica.ba)