Uz Svjetski dan potrošača: Milioni tužbi protiv potrošača, niti jedna protiv trgovaca

15. marta se obilježava Svjetski dan potrošača. Prilika je to da se progovori o istoriji ovog datuma, pravima potrošača kod nas, te problemima koji se pojavljuju, posebno onima u domenu sudstva.

Svjetski dan potrošača svoje porijeklo ima u Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača, koju je donio bivši američki predsjednik, John F. Kennedy 1962. godine, podsjeća Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH.

Predstavljajući svoju Deklaraciju američkom Kongresu 13. ožujka, te godine Kennedy je govorio o potrošačkim pravima.

“Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas, tako i mene kao predsjednika SAD-a. Oni su najveća ekonomska grupa na koju utiče skoro svaka javna ili privatna ekonomska odluka. Oni su najvažnija grupa čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti”, kazao je prije 56 godina Kennedy.

Bitno je prisjetiti se da je spomenuta Deklaracija definisala četiri osnovna prava potrošača: pravo na sigurnost roba i usluga; pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju; pravo na izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas.

“Sigurni, dobro informirani, aktivni potrošači, djelujući pojedinačno i kolektivno, važni su faktori za normalizaciju prilika na tržištu. Informisani potrošači su katalizatori konkurentnosti, a za konkurenciju se može slobodno reći da je potrošačev najbolji prijatelj. Ipak, poštivanje zakonskih propisa koji štite potrošača nisu na potrebnom nivou, a naše sudstvo je jednosmijerno. Nevjerovatno je da se na sudovima doslovno vode milioni procesa protiv potrošača, a niti jedan gdje je potrošač tužitelj, a trgovac ili proizvođač tužena strana”, kazao je Dragan Doko, ombdusman za zaštitu prava potrošača u BiH.

Važnu ulogu u zaštiti potrošačkih prava u BiH ima institucija Ombdusmena za zaštitu prava potrošača koja osigurava opštu pravnu pomoć u zaštiti kolektivnih prava potrošača. Potrošači u našoj zemlji prepoznali su to, što se najbolje vidi kroz hiljadu upita koje na našu adresu šalju.

Institucija Ombdusmena nastoji i edukovati potrošače svih uzrasta, a posebno one najmlađe. Za njih je Institucija Ombudsmena ovom prilikom, izradila slikovnicu koja pojašnjava sve opasnosti konzumerizma.