Stomatolozi zatražili izmjenu odluke o povećanju komunalnih taksi za ordinacije i laboratorije

Članovi sekcije privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija Udruženja poslodavaca Grada Zenica ponovo su zatražili izmjenu Odluke prema kojoj je za ovu vrstu djelatnosti komunalna taksa povećana za četiri puta, tako da zavisno od zone, taksa sada iznosi od 1 200 do 4 000 KM.

Podsjetimo, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama u decembru prošle godine. – Tako su stomatološke ordinacije stavljene u istu kategoriju sa tržnim centrima, advokatskim i notarskim uredima, pa čak i sa noćnim barovima i diskotekama, – kaže član Sekcije Nermin Ljubunčić.

Şerija sastanaka sa predstavnicima Gradske uprave i podnošenje inicijative vijećnika Jasmina Hodžića rezultirala je uvrštavanjem ove teme već na narednu sjednicu gradskog vijeća, koja će se održati u utorak 13. marta.

U sekciji privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija pri gradskom udruženju poslodavaca vjeruju da će njihov zahtjev podržati većina vijećnika, te da će novom odlukom o komunalnim taksama sve biti vraćeno u realne okvire.

U suprotnome najavljuju da će podnijeti tužbu protiv Grada.