Potpisan Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti

man's hand holding a pen writing a signature, computer in background

Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH potpisan je danas u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

Kolektivni ugovor je u ime Federalne vlade potpisao ministar pravde i uprave Mato Jozić, sa predstavnicima sedam kantona koji su do sada usvojili ovaj ugovor, uključujući i Zeničko-dobojski kanton i s predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika FBiH Samirom Kurtovićem.

U ovom sindikatu ističu da se radi o modernom, naprednom i evropskom Kolektovnom ugovoru, koji reguliše i ono što ni zakoni, koji regulišu rad u državnoj službi nisu uredili.

 

– Ovim Kolektivnim ugovorom uređena su sva prava i obaveze državnih služebnika i namještenika na svim nivoima vlasti od općina do Federacije, a iz oblasti rada i po osnovu rada, na koje se primjenjuju propisi o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama, -izjavio je za RTV Zenica Semir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, ističući da je ovaj ugovor harmonizovan sa svim propisima u ovoj oblasti.

Riječ je o drugom kolektivnom ugovoru kojeg sadašnja Vlada potpisuje za to područje djelatnosti, a koji obuhvata oko 40.000 uposlenih u javnoj upravi FBiH s općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa.

Federalna vlada je na 104. hitnoj sjednici održanoj 15. februara dala saglasnost na Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH kojeg su utvrdili pregovarački timovi Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.