Gradski planinarski savez Zenice utvrdio zajednički kalendar aktivnosti

Gradski planinarski savez Zenice na sinoćnjem sastanku utvrdio je konačni kalendar aktivnosti svih zeničkih planinarskih društava tokom ove godine i njegova štampana verzija trebala bi do kraja dana biti printana i distribuisana na sve relevantne adrese.

Ovim je nastavljena dobra praksa da se sve bitnije aktivnosti planinarskih društava imaju na jednom mjestu, radi lakšeg uvida, praćenja i masovnijeg učešća u planinarskim aktivnostima na terenu, ali i organizovanijeg nastupa prema institucijama vlasti i donatorima. Ostalo je i to da se u avgustu na planinarskom domu „Jedinci“ na Humu održi prvi slet planinarskih društava Zenice, uz domaćinstvo PD „Poštar“.

Na sastanku je usaglašen i jedinstven prijedlog kandidata za Izvještajno- izbornu Skupštinu Planinarskog saveza Federacije BiH, koja bi treblo da se održi u martu.

Sva društva su kandidovala po nekoliko imena, ali je kroz diskusiju i glasanjem odlučeno da aktuelna zamjenica predsjednika Skupštine PS FbiH, Milica Marković, iz PD „Mladost“ bude kandidatkinja za predsjednicu Skupštine.

Islam Imamović iz PD „Željezara“ je kandidat za zamjenika predsjednika Skupštine tog entitetskog planinarskog saveza, a Ferdo Marijanović iz PD „Mladost“ i Sinan Gluhić iz PD „Čolan“ su kandidati za članove Upravnog odbora.

Tahir Šabić iz PD „Tajan- Lisac“ je kandidat za člana Nadzornog odbora, a Mensud Bešić iz PD „Željezara“ kandidat za člana Suda časti, gdje je i bio protekle četiri godine.

Također su sva zenička društva dala punu podršku aktuelnom predsjedniku Saveza, Zehrudinu Isakoviću, za još jedan četverogodišnji mandat, što je u skladu i sa Statutom PS F BiH. (S.G.)