FOŽ SDP-a ZDK: Od žena se očekuje veći angažman na Izborima 2018.

Sjednica Koordinacionog odbora Foruma žena SDP BiH ZDK održana je jučer u Zenici. Na sjednici je razmatran Izvještaj o radu KO FOŽ SDP BiH ZDK, te radu općinskih organizacija Foruma žena.

Predsjednica KO FOŽ SDP BiH ZDK, Jasminka Šehić, u svom uvodnom obraćanju dala je kraći osvrt na najznačajnije aktivnosti Foruma žena tokom 2017.godine, stavljajući poseban akcenat na održavanje izbornih konvencija foruma žena u općinskim odborima SDP-a BiH, koje su nakon Lokalnih izbora odlukom GO SDP BiH bile raspuštene.

Naglasila je da je zadovoljna na do sada realizovanim programskim aktivnostima, sa čime se složile i članice KO FOŽ SDP BiH. Međutim, zaključeno je da je u narednom periodu potrebno intenzivirati političko djelovanje na terenu, te animirati što veći broj žena u osnovnim organizacijama. Poznato je da su žene većinsko biračko tijelo, ali da je iz izbora u izbora sve evidentnija njihova apstinencija, koja je rezultira malim brojem izabranih žena u zakonodavne i izvršne organe vlasti na svim nivoima. Zato se od od novih rukovodstva Foruma žena očekuje veći angažman na terenu za predstojeće Opće izbore 2018. godine, u kojoj Forum žena, uz ostale interesne oblike, treba dati svoj maksimum.

Usvojen je i Plan aktivnosti KO FOŽ SDP BIH ZDK za 2018. godinu, koji će biti dopunjen nakon što organi SDP BIH usvoje Izborni program i Plan kampanje za izbore 2018. godine, saopšteno je danas iz Foruma žena SDP-a ZDK.