DF povodom štrajka glađu zeničkih rudara

Demokratska fronta u današnjem saopštenju podsjeća javnost da su u decembru prošle godine Vlada FBiH i resorni ministar Nermin Đindić dali čvrsto obećanje da će se uplata doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za rudare koji zbog neuplaćenih obaveza ne mogu ostvariti penziju, izvršiti do 5.januara. Kako se to nije desilo, rudari su krenuli u štrajk glađu i u prijetnju samospaljivanjem, jer kako kažu, nema izlaza iz ove situacije u koju ih je dovelo neodgovorno rukovodstvo i Vlada Federacije, navodi DF.

Četrdeset četiri radnika su bez ikakvih primanja, a Vlada se obavezala da će ove ljude zbrinuti po programu uvezivanja radnog staža koji vrše Vlada FBIH i resorno ministarstvo, za što je potrebno obezbijediti 2,3 miliona KM.

Za 74 radnika obaveza poslodavca je bila da izvrši uplate doprinosa u visini 1.270 000 KM, koje su po zaključku sa decembarskog sastanka trebale biti uplaćene odmah, na početku godine. Od 118 radnika sa privremenim rješenjima za penziju RMU Zenica već pet njih nije među živima, a njihove supruge nemaju još stalna rješenja.

Rudari se pitaju čeka li to Vlada Federacije da svi nestanu da bi se riješio njihov problem. Nakon razgovora s rudarima, jedno je sigurno: Jedinstveni su na putu ostvarivanja svojih prava na ono što su zaradili “jedući četrdeset godina teški krvavi kruh sa devet kora!” Na tom putu svi su isti – i njih 44 bez ikakvih primanja i njih 118 koji ne mogu zbog nečije neodgovornosti ostvariti prava na punu zarađenu penziju.

Demokratska fronta daje punu podršku rudarima na putu ispunjavanja opravdanih zahtjeva uz poziv Vladi Federacije i premijeru Novaliću da hitno riješe pitanja života ili smrti ljudi koji ne traže ništa, nego samo ono što su pošteno zaradili, navodi se u saopštenju.