BPS ZDK uz Dan rudara: Vlast je generator radničkog nezadovoljstva i štrajkova!

Povjereništvo Regionalnog odbora BPS -Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona u današnjem saopštenju za javnost osvrnulo se na zahtjeve i trenutni položaj rudara, koji zbog neuplaćenih doprinosa za PIO i zdravstvo, ne mogu ostvariti pravo na penziju.

-U najmanju ruku je sramotno da ljudi koji su zasluženo stekli svoje pravo na penzionisanje, moraju štrajkovati da bi to pravo realizovali. Još je sramotnije od aktuelne vlasti da sama sebe krade i vara! Pogledajte samo dugove javnih preduzeća za poreze i doprinose, čiji je većinski ili djelomični vlasnik Federacija BiH. Činjenica je da čelne ljude tih kompanija postavlja i bira upravo vlasnik! Dakle tu se krug zatvara. Najveći krivci za neplaćanje poreza i doprinosa javnih ali i drugih kompanija i preduzeća je vlast! Zašto ta vlast postavlja nesposobne kadrove na čelo tih kompanija? Zato, narode, da može njima manipulisati, da oni zajedno mogu svoje zapošljavati, dijeliti tuđe teško zarađene novce, formirati crne fondove za finansiranje predizbornih aktivnosti itd. A opet sve po onoj narodnoj: “Ti meni ja tebi”!, – navodi u današnjem saopštenju Povjereništvo Regionalnog odbora BPS -Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona.

BPS primjećuje da je u BiH štrajkova sve više, ali da se situacija u suštini ne mijenja.

-Pitamo se da li iko zna kada su prosvjetnim radnicima povećane plaće, bar za 10 KM? Ovo je pitanje za milion dolara, na koje trebaju dati odgovor direktno prosvjetni radnici, koji sada imaju aktivnosti oko izbora čelnika sindikata po školama. Eto prilike da izaberu prave ljude na pravo mjesto, koji će se na legalan, zakonit i beskompromisan način boriti za njihova prava, poboljšanje ukupnog standarda. Jer pod standardom prosvjetnih radnika ne smatramo samo visinu plaće, nego i uslove rada, reforme u obrazovanju, inovirane nastavne planove i programe, izradu i obezbjeđenje udžbenika, priručnika i drugih didaktičkih pomagala, savremene pedagoške standarde, materijalna sredstva za realizaciju praktičnog rada u školama, nabavku i opremanje škola savremenim nastavnim i didaktičkim sredstvima, bolju brigu za sigurnost i mjesto i ulogu učenika u nastavnom procesu, kao i borbu za priznavanje statusa da su obrazovanje i odgoj djelatnosti od posebnog društvenog interesa, kako su to prosvjetni zakoni i odredili. To je borba za povratak dostojanstva prosvjetnom radniku i shvatanje obrazovanja ne kao potrošnje, nego kao proizvodnje novih snaga koje će biti nosioci rada i razvoja društva, – navodi Povjereništvo Regionalnog odbora BPS -Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona u današnjem saopštenju za javnost i dodaje:

ZATO RUDARI SRETAN VAM DAN RUDARA, A PROSVJETARI, DOĆI ĆE I VAŠ SRETAN DAN, KADA VI TO ODLUČITE!