Održan prvi zajednički sastanak predsjedavajućih skupština u FBiH

U sjedištu ZDK danas je održan prvi zajednički radno konsultativni sastanak predsjedavajućih svih deset kantonalnih skupština sa prostora Federacije BiH.

Unapređenje komunikacije i jačanje sistematične međusobne saradnje bio je cilj ovog skupa, tokom kojeg su razmatrane teme od značaja i interesa za građane svih kantona, razmijenjene dobre prakse i iskustva, te utvrđeni modaliteti buduće saradnje i razmjene informacija o pitanjima, koja su od zajedničke važnosti. (V.J.)